Motie van wantrouwen

Uit de media komen berichten dat de oppositie, onder leiding van Geert Wilders, een motie van wantrouwen wil indienen tegen Mark Rutte. Op die manier probeert Wilders de oppositie te bewegen Rutte tot onmiddellijk aftreden te dwingen. Hoewel het begrijpelijk is dat de oppositie van deze minister-president af wil, is een motie van wantrouwen onverantwoord.

Vreemdelingen

Het kabinet is gevallen. Het is niet gevallen als gevolg van de uitkomsten van bijvoorbeeld de parlementaire enquête over de aardbevingsschade in Groningen, maar over het migratievraagstuk. Het terugdringen van migratie bleek het struikelblok te zijn. Daarbij is migratie volgens de VVD een bron van een veelheid van uiteenlopende maatschappelijke problemen. Dat migratie een maatschappelijk probleem is, valt moeilijk te ontkennen.

ChristenUnie: houd de rug recht!

In eerdere Vrije-Interpretaties is er voor gepleit dat de ChristenUnie niet zomaar uit het kabinet zou moeten stappen, maar al het mogelijke  moet doen, vanuit de boezem van het kabinet, om het land te dienen, zonder dat dit ten koste mag gaan van de menselijke maat, de rechtsstaat en een dienende overheid.

Niet te verdedigen samenwerking

Het blijft moeilijk om een coalitie van de ChristenUnie en PVV in Flevoland te verdedigen. Dat dit moeilijk is blijkt ook uit het commentaar van de hoofdredactie van het RD van 28 juni 2023. Volgens het redactionele commentaar getuigt de samenwerking van de ChristenUnie Flevoland met de Flevolandse PVV van realiteitszin en verdient zij een goede kans. Op grond waarvan die samenwerking van realiteitszin getuigt en een goede kans verdient, maakt het commentaar echter niet duidelijk.

Kortzichtige formateurs

Volgens de formateurs in Flevoland is de kritiek op de ChristenUnie Flevoland grotesk en wekt zij de indruk dat zij zich exclusief bevoegd acht om het geweten - en niet het politieke gedrag - van anderen te toetsen. Dat zijn stevige uitspraken waarvan dan ook verwacht mag worden dat die van deugdelijke argumentatie zouden worden voorzien, maar dat blijkt helaas niet het geval te zijn.