Hans

Op Vrije-Interpretatie schrijf ik over (kerk)rechtelijke -, geloofs- en politiek-maatschappelijke onderwerpen. De blogs zijn mijn opinies en waarnemingen, die zijn bedoeld om bij te dragen aan actuele discussies om daarmee een bescheiden bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in kerk en samenleving. 

Kenmerkend voor teksten is dat zij uitleg, dat is interpretatie behoeven. Zonder betekenis toe te kennen aan teksten zijn het zinloze zinnen en woorden. Hoe de teksten moeten worden uitgelegd, verschilt van tekst tot tekst. Naast het feit dat de lezer betekenis moet geven aan mijn blogs, geef ik ook mijn betekenis aan onderwerpen door daarover te schrijven en mijn mening daarover te geven. Zowel de lezer als de schrijver zijn vrij om zelf te bepalen welke betekenis zij aan een blog geven. Die vrijheid houdt in dat het mij vrij staat mijn eigen mening te geven, maar ook, dat de lezer het daarmee oneens is of zelfs een andere eigen uitleg aan mijn blog geeft, die afwijkt van mijn bedoeling als schrijver. 

De bedoeling is dat het leidt tot dialoog, het vormen van een mening en, zo mogelijk, overbruggen van tegenstellingen tussen mij als schrijver en de lezer. Daardoor kan er kennis worden gedeeld en vergroot en het begrip voor de ander worden vergroot. In een samenleving waar de tegenstellingen steeds groter lijken te worden, is het belangrijk dat er plekken zijn waar het vrije woord en gedachtevorming kan plaatsvinden zonder dat sprake hoeft te zijn van polarisatie. 

Belangrijk is dat er niet alleen maar meningen worden gedeeld, maar dat die zijn gebaseerd op argumenten en gedragen worden door feiten. Dat draagt uiteindelijk bij aan begrip en een inhoudelijke gedachtewisseling die helpen om als mensen dichter tot elkaar te komen. Begrip en respect voor de ander worden mogelijk als optimaal gebruik wordt gemaakt van de vrije meningsuiting. Daardoor is het mogelijk om de ander beter te leren verstaan. 

Hans Bügel (49) is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dronten en is in het dagelijks leven advocaat en partner bij Helmantel & Bügel Advocaten te Dronten.