do, 04/08/2022 - 11:02 Hans Bügel

Het Nederlands Dagblad van 26 juli 2022 berichtte over een voor de kerkenraad van de  Hervormde Gemeente te Siddeburen-Steendam-Tjuchem teleurstellend verlopen rechtszaak bij de kantonrechter van de rechtbank Groningen. De uitspraak maakt duidelijk dat kerken(raden) bij het aangaan van rechtshandelingen, in het bijzonder wellicht het aangaan van huurovereenkomsten, er verstandig aan doen eerst juridisch advies in te winnen. Dat kan een frustraties, kosten en ook juridische procedures in veel gevallen voorkomen. Als de Hervormde Gemeente te Siddeburen-Steendam-Tjuchem vooraf juridisch advies zou hebben ingewonnen, zou zij zeer waarschijnlijk de huurovereenkomst niet zijn aangegaan althans niet onder dezelfde voorwaarden.

za, 09/07/2022 - 12:35 Hans Bügel

Jouke, een vriendelijk ogende jongen, die zijn verhaal komt doen op Op1. Hij is de zestienjarige jongen die met zijn trekker en oplegger tijdens een protestactie  is beschoten door een politieagent. Hij had wel dood kunnen zijn. Gelukkig is de kogel rakelings langs hem  heen gegaan zodat hij het nog kan navertellen. Naast het feit dat er door de politie is geschoten, is Jouke aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op verdenking van een poging tot doodslag. Na 24 uren was hij weer op vrije voeten en inmiddels is hij ook geen verdachte meer.

za, 18/06/2022 - 20:40 Hans Bügel

Van Vulpen ageert in het Nederlands Dagblad van 18 juni 2022 tegen de opiniebijdrage van Gerard den Hertog op 9 juni 2022 in het Nederlands Dagblad, die de vinger bij de zere plek legde inzake de synodebesluiten van de Christelijke Gereformeerde Kerken over vrouw en ambt. Zeker, de opiniebijdrage van Den Hertog was scherp geformuleerd, maar daartoe is ook volop reden. Niet minder dan de kerk en het kerk-zijn, staat immers op het spel. Zoals Den hertog terecht onder de aandacht heeft gebracht, geven de synodebesluiten er blijk van dat bepaalde standpunten naast en bovenop de gereformeerde belijdenis het eigene van de Christelijke Gereformeerde kerken zouden uitmaken.

ma, 06/06/2022 - 13:42 Hans Bügel

Maar liefst vier predikanten en een oud synode-afgevaardigde bepleiten dat de samenwerkingsgemeente, Het Anker in Lelystad, de Christelijke Gereformeerde Kerken beter zou kunnen verlaten, omdat zij zich niet houdt aan kerkelijke besluiten. Volgens de broeders is er namelijk maar één optie: „Je bewandelt de kerkelijke weg door desgewenst een revisieverzoek in te dienen bij de volgende generale synode, maar in de tussentijd houd je je aan de genomen (meerderheids)besluiten.” Het lijkt een logische optie, maar zij is kerkrechtelijk onjuist. En dat is jammer, omdat, bij een juiste uitleg en toepassing van het kerkrecht, de suggestie aan Het Anker om het CGK-kerkverband te verlaten niet geopperd zou zijn. Het opinieartikel zet de lezers daarmee op het verkeerde been.