Ongemakkelijke demonstraties

Het voelt ongemakkelijk om pro-Palestina demonstraties te zien. Ongemakkelijk omdat de indruk bestaat dat sprake lijkt van selectieve verontwaardiging. Selectief omdat de demonstranten alleen in de benen lijken te komen als het gaat over Palestijns leed. En om elk misverstand te voorkomen: het leed dat Palestijnen wordt aangedaan, is verschrikkelijk. Dat er mensen zijn die zich het lot van Palestijnen aantrekken en bewogen zijn met het onrecht dat hen wordt aangedaan, is prijzenswaardig. Het wordt echter ongemakkelijk als er geen demonstraties worden georganiseerd nadat Turkije van zondag op maandag 8 en 9 oktober 2023 in het noordoosten van Syrië een intense luchtaanval heeft uitgevoerd waarbij ook burgerdoden zijn gevallen.

Hamas laat de gijzelaars vrij!

Als Hamas de belangen van haar burgers aan het hart zou gaan, zou zij niet anders kunnen doen dan aan de voorwaarden van Israël te voldoen en de gijzelaars onmiddellijk vrijlaten. Ook al kan de blokkade van Israël als chantage worden betiteld en is die blokkade in strijd met het oorlogsrecht, mag dat Hamas niet weerhouden om, in het belang van haar burgers, toe te geven aan Israëls eis. Vanuit het perspectief van Israël valt begrip op te brengen voor de harde maatregelen die zij heeft genomen.

Hamas-terreur

Het lijkt redelijk om, tijdens de terreurdaden van Hamas, ook te wijzen op het leed dat Israël de Palestijnen aandoet, maar dat is het niet. Het is zelfs ongepast om, terwijl willekeurige burgers zijn vermoord, gemarteld en ontvoerd, waaronder zelfs peuters, te wijzen op de onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Niet omdat die onderdrukking er niet is en ook niet omdat die onderdrukking niet verwerpelijk zou zijn, noch omdat leed ook maar enigszins te willen bagatelliseren, maar omdat de daden van Hamas in een totaal andere context staan.

Spiegel van de CGK geschiedenis

De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken van het vrouwenkiesrecht in de kerken laat zien en toont aan dat, ondanks dat er sprake kan zijn van kwesties die de omgang met en mogelijk het gezag van de Schrift raken en de wijze waarop de kerken omgaan met de schriften alsook de wijze waarop de kerken samen kerk-zijn, kerken hierover samen kunnen besluiten zonder over elkaars geweten dwang uit te oefenen. Het biedt een perspectief dat kerken helpt de controverse te boven te komen en in een geest van zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en liefde de eenheid en de vrede te bewaren.

Schiphol en de CGK

De ‘noodzakelijke’ natuurvergunning van Schiphol en de ‘noodzakelijke’ herverkaveling van de CGK. 

Het was zelfs nieuws in België: Om de natuurvergunning te kunnen behalen, kocht de Amsterdamse luchthaven de afgelopen tijd de emissierechten van enkele landbouwbedrijven in de buurt over. In totaal werden de stikstofrechten van acht boeren overgenomen en werden vier bedrijven volledig opgekocht. Daarvoor legde de luchthaven tussen de 20 en 25 miljoen euro neer, zo werd in januari duidelijk.