Ongelijke concurrentie

In vorige Vrije-Interpretaties, 'marketingtruc' en 'Fout experiment', is aandacht besteed aan het feit dat het initiatief van Brandmr een marketingtruc is. Brandmr is geen ideële organisatie die opkomt voor de belangen van rechtsmijders, maar zij gebruikt rechtsmijders enkel voor eigenbelang; geld verdienen. Ook is aangetoond dat Brandmr niet voldoet aan de voorwaarden die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt aan Brandmr om ook anderen dan verzekerden rechtsbijstand te mogen verlenen in het kader van een experiment. In deze Vrije-Interpretatie aandacht voor de ongelijke concurrentie van Brandmr met de advocatuur.

Helemaal niet uitgepraat

In de vorige Vrije-Interpretatie is aan de classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken een oproep gedaan tot verdraagzaamheid. Die roep tot verdraagzaamheid vindt steun in artikel 31 K.O. dat enerzijds de kerken wil behoeden voor independentisme en anderzijds hiërarchie. Inmiddels is duidelijk dat de oproep niet mocht baten, omdat de kerken in classis Zwolle hebben besloten om hun samenwerking op te schorten behoudens de hoogst noodzakelijke activiteiten.

Oproep tot verdraagzaamheid

Vanmiddag vergadert de classis  Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken op Urk. Het zal een beladen bijeenkomst zijn. Belangrijk onderdeel van de conflicten is de uitleg en de toepassing van de kerkorde. Daarom is het interessant en leerzaam wat Prof. K. Schilder in zijn cursus bij kaarslicht in de laatste oorlogswinter daarover heeft gezegd. Interessant omdat hij ook juist de vinger legt bij de uitleg van artikel 31 K.O., het artikel dat ook vandaag binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken tot een splijtzwam leidt. Zijn onderricht, geeft inzicht die helpt om de controverse binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken te boven te kunnen komen.

Voortgezette classisvergadering

Komende woensdag vindt de voortgezette najaarsvergadering van de classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken plaats op Urk. Voor zover er al geen sprake was van een beladen sfeer tussen de kerken, zal de sfeer er vermoedelijk niet beter op zijn geworden door de onbezonnen actie van de kerkenraad van Eben-Haëzer op Urk om het contact met de kerk van Zwolle te verbreken. Niet omdat het besluit van de kerkenraad van Eben-Haëzer kerkrechtelijk rechtsgevolgen heeft, maar omdat de onderlinge verhoudingen door het besluit op de proef worden gesteld.

Fout Experiment

In de vorige Vrije-Interpretatie is uiteengezet dat Brandmr door marketingtrucs het publiek, de media maar ook de politiek op een dwaalspoor zet door te pleiten voor het aanpassen van de Verordening voor de Advocatuur. De bedoeling is dat de regels zodanig worden aangepast dat rechtsbijstandsverzekeraars en schaderegelingskantoren ook rechtsbijstand kunnen verlenen aan niet-verzekerden.

Marketingtruc

Minister Weerwind tweette enthousiast over zijn werkbezoek aan Brandmr. Volgens de minister levert zij rechtshulp tegen een vaste prijs met een werkwijze die zich richt op de vraag achter het juridische probleem. En daarmee is ook de minister voor Rechtsbescherming voor het karretje gespannen van Brandmr. Met een slimme marketingstrategie weet Brandmr zich een marktpositie binnen de advocatuur te verschaffen.