Helemaal niet uitgepraat

In de vorige Vrije-Interpretatie is aan de classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken een oproep gedaan tot verdraagzaamheid. Die roep tot verdraagzaamheid vindt steun in artikel 31 K.O. dat enerzijds de kerken wil behoeden voor independentisme en anderzijds hiërarchie. Inmiddels is duidelijk dat de oproep niet mocht baten, omdat de kerken in classis Zwolle hebben besloten om hun samenwerking op te schorten behoudens de hoogst noodzakelijke activiteiten.

Marketingtruc

Minister Weerwind tweette enthousiast over zijn werkbezoek aan Brandmr. Volgens de minister levert zij rechtshulp tegen een vaste prijs met een werkwijze die zich richt op de vraag achter het juridische probleem. En daarmee is ook de minister voor Rechtsbescherming voor het karretje gespannen van Brandmr. Met een slimme marketingstrategie weet Brandmr zich een marktpositie binnen de advocatuur te verschaffen.

Fout Experiment

In de vorige Vrije-Interpretatie is uiteengezet dat Brandmr door marketingtrucs het publiek, de media maar ook de politiek op een dwaalspoor zet door te pleiten voor het aanpassen van de Verordening voor de Advocatuur. De bedoeling is dat de regels zodanig worden aangepast dat rechtsbijstandsverzekeraars en schaderegelingskantoren ook rechtsbijstand kunnen verlenen aan niet-verzekerden.