Het lijkt redelijk om, tijdens de terreurdaden van Hamas, ook te wijzen op het leed dat Israël de Palestijnen aandoet, maar dat is het niet. Het is zelfs ongepast om, terwijl willekeurige burgers zijn vermoord, gemarteld en ontvoerd, waaronder zelfs peuters, te wijzen op de onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Niet omdat die onderdrukking er niet is en ook niet omdat die onderdrukking niet verwerpelijk zou zijn, noch omdat leed ook maar enigszins te willen bagatelliseren, maar omdat de daden van Hamas in een totaal andere context staan. En die context verdraagt zich in geen enkel opzicht met het Israël-Palestina conflict. Het is een misplaatst frame dat in feite ook onrecht doet aan de Palestijnen en het leed waaronder zij gebukt gaan. Hamas pleegde namelijk een terreurdaad en geen verzetsdaad.

 

Andere categorie

Voor zover Rozemarijn van 't Einde naar aanleiding van de terreurdaden van Hamas dan ook begrip wil kweken voor Palestijnen doet zij hen zelf daarmee onrecht. Vanwege de onderdrukking van Palestijnen door Israël binnen de context van terreurdaden te plaatsen, plaatst zij alle Palestijnen in de context van die terreurdaden. De terreurdaden van Hamas zijn van een andere categorie. Die terreurdaden zijn geen acties van Palestijnen in het algemeen, die opkomen voor hun rechten of zich verzetten tegen de Israëlische onderdrukking, maar die terreurdaden zijn acties van een terreurorganisatie. Hamas is een terreurorganisatie die zich tot doel heeft gesteld de staat Israël te vernietigen. Het handvest van Hamas windt er geen doekjes om en is duidelijk over haar bedoelingen, namelijk dat Israël moet worden geëlimineerd. Uit haar documenten is  bijvoorbeeld opgenomen dat ‘het verlaten van de cirkel van conflict met Israël is een grote daad van verraad en zal een vloek over de daders brengen’. Verder blijkt Hamas tot uitgangspunt heeft dat de oprichting van “Israël” volkomen illegaal is en in strijd met de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk en gaat in tegen hun wil en de wil van de Ummah; het is ook in strijd met de mensenrechten die worden gegarandeerd door internationale verdragen, waaronder het recht op zelfbeschikking. En dat er geen erkenning zal zijn van de legitimiteit van de zionistische entiteit. Dat Hamas  de staat Israël wil vernietigen blijkt ook uit hun claims waarin Palestina zich uitstrekt van de rivier de Jordaan in het oosten tot de Middellandse Zee in het westen en van Ras al-Naqurah in het noorden tot Umm al-Rashrash in het zuiden als een integrale territoriale eenheid. Het is het land en de thuisbasis van het Palestijnse volk. De verdrijving en verbanning van het Palestijnse volk uit hun land en de vestiging van de zionistische entiteit daarin doen het recht van het Palestijnse volk op hun hele land niet teniet en verankeren daarin geen enkel recht voor de zich toe-eigenende zionistische entiteit. Er kan geen twijfel over bestaan wat Hamas voorstaat, namelijk de totale vernietiging van Israël. Dat is geen verzet tegen een bezettingsmacht, maar is een terroristisch oogmerk.

 

Terroristische daad

De Raad van de Europese Unie verstaat onder een terroristische daad blijkens haar Gemeenschappelijk standpunt  van 27 december 2001: een opzettelijke handeling die naar aard of context een land of een organisatie ernstig kan schaden en die overeenkomstig het nationale recht als strafbaar feit is gedefinieerd, wanneer de daad gepleegd wordt met het doel een bevolking ernstig te intimideren, de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of van een internationale organisatie ernstig te destabiliseren of te vernietigen door een aanslag op het leven van een persoon, met mogelijk een dodelijke afloop, door ernstige schending van de fysieke integriteit van één persoon of door ontvoering of gijzeling. En let wel, daarbij is het doel, het oogmerk van Hamas, dus niet om zich te verzetten tegen een heersende macht, maar uitsluitend erop gericht om Israël te vernietigen, angst, dood en verderf te zaaien. Dat Hamas alleen uit is op de vernietiging blijkt bijvoorbeeld uit een foto die advocaat mr. Eisenmann op X tweette waarop een schoenzool van een Hamas-terrorist te zien is met een runenteken. 

 

Terreurdaden geen verzetsdaden

De gebeurtenissen van afgelopen zaterdag zijn terreurdaden die niet als verzetsdaden kunnen worden aangemerkt. En deze terreurdaad is op geen enkele manier of op enige wijze te rechtvaardigen. Opmerkingen van de Amsterdamse GroenLinks politicus, Tofik Dibi, zijn dan ook onzinnig en ongepast. Het waren immers geen Palestijnen die zich verdedigen of zich bevrijden van het Israëlische juk, maar het zijn Hamas-terroristen die tot doel hebben Israël te vernietigen en daartoe bereid zijn dood en verderf te zaaien, vrouwen en kinderen te ontvoeren. Dan is maar een politiek statement gepast: terreur sec afwijzen. Iedere associatie met het Israël-Palestina conflict om deze terreurdaden te duiden is dan ook misplaatst. Alle Hamas-terroristen zijn mogelijk wel Palestijn, maar niet alle Palestijnen zijn Hamas-terroristen. Deze terreur staat op zichzelf en is zonder enig voorbehoud verwerpelijk, zonder enige relativering. Het is onoorbaar geweld dat losstaat van het Palestijnse leed op zichzelf en dat dient daar dan ook op geen enkele wijze mee vermengd te worden. Dat doet onrecht aan het lijden van de Israëli's die het slachtoffer zijn van deze terroristische daad van Hamas, maar evenzeer doet het onrecht aan Palestijnen die part noch deel hebben aan deze gruweldaden. Terreur mag nooit genormaliseerd worden. Het is daarom ongepast om deze terreurdaden in verband te brengen met de Palestijnse kwestie, zeker op de dag waarop zoveel doden te betreuren zijn en kinderen zijn ontvoerd. Dan past uitsluitend een scherpe veroordeling van de terreurdaden van Hamas, gebed om troost, genade en Gods nabijheid voor allen die slachtoffer zijn van deze ongekende haat en terreur. 

 

 

Subscribe for updates on all content.

Protected by Spam Master

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Protected by Spam Master

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Protected by Spam Master