Dwaalspoor

Op de website ‘Bezinning GKv’ blijkt op 12 april 2023 een artikel te zijn gepubliceerd door mr. ing. Steenbergen als kennelijke reactie op de blogs ‘Kerk en fusie’ en ‘Kerk en fusie II, een nadere toelichting’ op Vrije-Interpretatie; in deze blogs wordt door mij het standpunt van mr. Pel bestreden dat zonder plaatselijk toetredingsbesluit een plaatselijke kerk geen deel uitmaakt van het nieuwe kerkverband.