Vervroegde synode

Het Christelijk Gereformeerd Beraad roept op tot een vervroegde Generale Synode. Het doel van deze vervroegde synode is om duidelijkheid te krijgen over hoe er gehandeld zou moeten worden met onwillige gemeenten en classes die zich niet houden aan synodebesluiten, terwijl gelijktijdig de revisieverzoeken tegen het besluit over vrouw en ambt kunnen worden behandeld. Een voorstel dat onnodig en onverstandig is en waarvoor ook onvoldoende grond is.

Drogredenen

Het heeft er de schijn van dat de standpunten van het Christelijk Gereformeerd Beraad steeds meer radicaliseren naarmate inhoudelijk gefundeerde kritiek op hun standpunten wordt geleverd. Onlangs reageerde het Beraad op een op Twitter gedeelde blog van dr. Bert Loonstra met meningen en standpunten die het gesprek binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken niet verder helpen, maar bovendien, en dat is er erger, achteloze kerkleden op het verkeerde been zetten.