wo, 20/04/2022 - 21:45 Hans Bügel

Tweeënzeventig waren het die Jezus twee aan twee uitzond. Tweeënzeventig anderen, zegt Lucas. Het was wel een behoorlijke groep mensen die Jezus uitzond naar iedere stad en plaats waar Jezus van plan was om naartoe te gaan. Apostelen zou je zeggen; ze zijn er immers op uitgestuurd om te vertellen dat het Koninkrijk van God nabij is. Nee, het waren niet de discipelen, maar anderen, zo schrijft Lucas. Deze tweeënzeventig hadden overigens wel vrijwel dezelfde opdracht die ook de discipelen hadden gehad.

ma, 18/04/2022 - 14:45 Hans Bügel

Komende dagen zal de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken over het onderwerp vrouw en ambt spreken. Daarvoor liggen meerderheids- en minderheidsrapporten ter tafel die voorstellen bevatten om uitspraak te doen op een aantal instructies zoals die vanuit de kerken zijn ingebracht en op de agenda van de synode staan.

ma, 18/04/2022 - 12:39 Hans Bügel

Als Jezus niet echt uit de dood zou zijn opgestaan, is het Christelijke geloof nutteloos en irrelevant. Dan zijn christenen de beklagenswaardigste mensen die er zijn, zegt de apostel Paulus. En, eerlijk is eerlijk, wie herkent dat niet in zijn of haar leven? Dat zomaar de twijfel de kop op kan steken of het allemaal wel waar is, omdat het verhaal van de opstanding zo ongeloofwaardig is.

wo, 13/04/2022 - 09:17 Hans Bügel

Na het lezen van rapport 20c van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er weer genoeg te overpeinzen. Het rapport komt met een eindvoorstel waaruit blijkt de meerderheid de openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw afwijst.