do, 28/04/2022 - 21:43 Hans Bügel

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft inmiddels het besluit genomen om de instructie van Gouda om de ambten open te stellen af te wijzen. Met deze uitspraak herbevestigt de synode haar eerdere uitspraak uit 1998. Een discutabel besluit. Als iets duidelijk is, is dat er twee tegenover elkaar staande overtuigingen zijn; zij die er stellig van overtuigd zijn dat Gods Woord geen ruimte laat voor het openstelling van de ambten en zij die er even stellig van overtuigd zijn dat de ambten openstaan voor vrouwen. Deze verschillen in schriftverstaan blijken daarmee ook een gewetenszaak te zijn. Beide groepen zijn er in geweten van overtuigd dat zij de Schrift aan hun zijde hebben.

wo, 20/04/2022 - 21:45 Hans Bügel

Tweeënzeventig waren het die Jezus twee aan twee uitzond. Tweeënzeventig anderen, zegt Lucas. Het was wel een behoorlijke groep mensen die Jezus uitzond naar iedere stad en plaats waar Jezus van plan was om naartoe te gaan. Apostelen zou je zeggen; ze zijn er immers op uitgestuurd om te vertellen dat het Koninkrijk van God nabij is. Nee, het waren niet de discipelen, maar anderen, zo schrijft Lucas. Deze tweeënzeventig hadden overigens wel vrijwel dezelfde opdracht die ook de discipelen hadden gehad.

ma, 18/04/2022 - 14:45 Hans Bügel

Komende dagen zal de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken over het onderwerp vrouw en ambt spreken. Daarvoor liggen meerderheids- en minderheidsrapporten ter tafel die voorstellen bevatten om uitspraak te doen op een aantal instructies zoals die vanuit de kerken zijn ingebracht en op de agenda van de synode staan.

ma, 18/04/2022 - 12:39 Hans Bügel

Als Jezus niet echt uit de dood zou zijn opgestaan, is het Christelijke geloof nutteloos en irrelevant. Dan zijn christenen de beklagenswaardigste mensen die er zijn, zegt de apostel Paulus. En, eerlijk is eerlijk, wie herkent dat niet in zijn of haar leven? Dat zomaar de twijfel de kop op kan steken of het allemaal wel waar is, omdat het verhaal van de opstanding zo ongeloofwaardig is.