Carla Dik-Faber vraagt aan de ND-lezer in haar opiniebijdrage van 23 mei 2023 of zij ook aanwezig zal zijn bij de steundemonstratie voor het door Extinction Rebellion georganiseerde protest op de A12. Mijn antwoord op die vraag is nee. Niet, omdat de schepping en liefde voor God ontbreken en ook niet omdat christenen hun levensstijl niet zouden moeten veranderen. Het is namelijk helemaal waar dat de liefde voor God en de medemens christenen zou moeten aanzetten tot actie om te veranderen. Evenmin is het antwoord nee, omdat demonstraties op zichzelf taboe zouden zijn, zeker niet.

 

Sceptisch en terughoudend

Het lijkt dat Christenen zich positief opstellen tegen Extinction Rebellion of op zijn minst begripvol zijn. Dat valt goed te begrijpen nu Gods schepping in het geding is. Dat vanuit dat perspectief sympathie wordt getoond en zelfs adhesie wordt betuigd met de Extinction Rebellion, valt te begrijpen. Nadat ik op  de website van Extinction Rebellion heb gekeken, werd ik toch sceptisch en terughoudend. Zij lijkt zich niet alleen in te zetten  op het tegengaan van klimaatverandering, maar zij lijkt ook te streven naar een andere wereldorde. Een van de uitgangspunten en kernwaarden is bijvoorbeeld het inperken van machtsstructuren door hiërarchie te vervangen door participatie door iedereen. Een andere kernwaarde is autonomie en decentralisatie, dat wil zeggen: structuren creëren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan. De verklaring van opstand ademt een sfeer van het zoeken van de confrontatie met de zittende macht.  Die suggestie wordt bevestigd doordat een van de eisen is dat burgers in een burgerberaad een leidende rol in de besluitvorming over een rechtvaardige (klimaat)transitie zouden moeten krijgen. Dat lijkt heel vriendelijk, maar het is een niet-democratische beweging die door lobby en het uitoefenen van druk op het politieke en economische bestel de wereld naar haar hand wil zetten. Als je het met Extinction Rebellion eens bent, ben je welkom om mee te doen. Er lijkt echter geen ruimte voor andere opvattingen en evenmin is er daadwerkelijk sprake van een democratisch proces. Het is niet voor niets dat de leden van de beweging zich rebellen noemen, dat zijn opstandelingen. Weliswaar geen gewelddadige opstandelingen, maar potentieel wel maatschappij ontwrichtende opstandelingen die weinig boodschap lijken te hebben aan een democratische rechtsstaat, omdat aan het behoud van de aarde alles ondergeschikt lijkt te worden gemaakt. Daarmee lijkt de burgerlijke ongehoorzaamheid, het protest, een op zichzelf staande grootheid te worden die wedijvert met de parlementaire democratie en die de rechtsstaat kan bedreigen en ontregelen.

 

Andere motivatie

Het lijkt  mij daarom niet gepast om mij met deze organisatie te associëren. Zij handelt namelijk vanuit een negatief wereldbeeld, terwijl christenen juist hoopvol naar de wereld kunnen kijken omdat, hoe ernstig de klimaatcrisis ook is en tot welke grote gevolgen die ook leidt, deze wereld Gods wereld is. Het alarmisme en de paniek van Extinction Rebellion over het voortbestaan van de aarde zijn niet nodig, ondanks dat er weldegelijk actie geboden is. Volgens mij is er een betere overtuiging om de klimaat- en ecologische crisis tegen te gaan. Dat is de overtuiging dat Gods schepping aan de mensheid is toevertrouwd. Dat schept een grote mate van verantwoordelijkheid van mij als mens voor de aarde. Er is echter, vanuit een positieve grondhouding, op grond van het Evangelie, reden te over om te werken aan het oplossen van de crisis die de aarde voor grote problemen stelt. Het initiatief van bijvoorbeeld Kerk in Actie van Groene Kerken is een meer effectieve en meer constructieve methode om mensen bewust te maken van klimaatproblemen, dan de provocatieve acties van Extinction Rebellion. Daarvoor hoeft Groene Kerken zich niet aan te sluiten bij protestacties van Extinction Rebellion. En als zij dan toch actie wil, organiseer dan eigen publieksacties vanuit de eigen overtuiging. Vanuit het geloof is er namelijk geen reden om te denken dat deze aarde vernietigd wordt, anders dan dat er een nieuwe hemel en aarde komt wanneer Jezus terugkomt. Hierom lijkt het mij onwenselijk om aan de beweging van Extinction Rebellion een podium te bieden door haar acties, direct of indirect, te steunen. Extinction Rebellion lijkt zo pessimistisch van aard en zo mensgericht dat zij het geluid van het Evangelie dreigt te overstemmen. Om die reden lijkt het mij niet verstandig om de protestactie te steunen. Dat lijkt mij namelijk het verkeerde signaal.

 

 

 

 

Subscribe for updates on all content.

Protected by Spam Master

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Protected by Spam Master

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Protected by Spam Master