Te goedgelovig

Het Nederlands Dagblad van 26 juli 2022 berichtte over een voor de kerkenraad van de  Hervormde Gemeente te Siddeburen-Steendam-Tjuchem teleurstellend verlopen rechtszaak bij de kantonrechter van de rechtbank Groningen. De uitspraak maakt duidelijk dat kerken(raden) bij het aangaan van rechtshandelingen, in het bijzonder wellicht het aangaan van huurovereenkomsten, er verstandig aan doen eerst juridisch advies in te winnen. Dat kan een frustraties, kosten en ook juridische procedures in veel gevallen voorkomen. Als de Hervormde Gemeente te Siddeburen-Steendam-Tjuchem vooraf juridisch advies zou hebben ingewonnen, zou zij zeer waarschijnlijk de huurovereenkomst niet zijn aangegaan althans niet onder dezelfde voorwaarden.

Reactie toevoegen

commentaar