Niet kerkscheidend

Maar liefst vier predikanten en een oud synode-afgevaardigde bepleiten dat de samenwerkingsgemeente, Het Anker in Lelystad, de Christelijke Gereformeerde Kerken beter zou kunnen verlaten, omdat zij zich niet houdt aan kerkelijke besluiten. Volgens de broeders is er namelijk maar één optie: „Je bewandelt de kerkelijke weg door desgewenst een revisieverzoek in te dienen bij de volgende generale synode, maar in de tussentijd houd je je aan de genomen (meerderheids)besluiten.” Het lijkt een logische optie, maar zij is kerkrechtelijk onjuist. En dat is jammer, omdat, bij een juiste uitleg en toepassing van het kerkrecht, de suggestie aan Het Anker om het CGK-kerkverband te verlaten niet geopperd zou zijn. Het opinieartikel zet de lezers daarmee op het verkeerde been.

Reactie toevoegen

commentaar

Roomser dan de Paus

Van Vulpen ageert in het Nederlands Dagblad van 18 juni 2022 tegen de opiniebijdrage van Gerard den Hertog op 9 juni 2022 in het Nederlands Dagblad, die de vinger bij de zere plek legde inzake de synodebesluiten van de Christelijke Gereformeerde Kerken over vrouw en ambt. Zeker, de opiniebijdrage van Den Hertog was scherp geformuleerd, maar daartoe is ook volop reden. Niet minder dan de kerk en het kerk-zijn, staat immers op het spel. Zoals Den hertog terecht onder de aandacht heeft gebracht, geven de synodebesluiten er blijk van dat bepaalde standpunten naast en bovenop de gereformeerde belijdenis het eigene van de Christelijke Gereformeerde kerken zouden uitmaken.

Reactie toevoegen

commentaar