Artikel 32 NGB

In de serie blogs ‘Synodale Hiërarchie’ is betoogd dat artikel 32 NGB in de weg staat bij besluitvorming over het wijzigen van de kerkorde en het eventueel handhaven van de ambtsvisie. Artikel 32 NGB geeft voorwaarden waaraan een kerkelijk besluit moet voldoen. Kerkelijke besluitvorming komt pas tot stand na gemeenschappelijk overleg. Dat gemeenschappelijk overleg blijkt in de kerkelijke praktijk discussie te zijn waarbij verschillen van interpretatie van de Bijbel centraal staan. Uiteindelijk resulteert de discussie in voorstellen waarover besluiten worden genomen door een vergadering. Voor de inhoudelijke discussie is artikel 32 NGB niet of van ondergeschikt belang. Wanneer echter een kerkelijke vergadering besluiten neemt, is artikel 32 NGB van belang om rekening mee te houden.

Reactie toevoegen

commentaar

Androcentrisme

Door de uitzending op Youtube van het programma BOOS is er commotie ontstaan over beschuldigingen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag door bekende Nederlanders bij de ‘The Voice of Holland’. Een golf van verontwaardiging en veroordeling in de media was het gevolg. Zeer begrijpelijk dat mensen hiervan schrikken en daarover hun afschuw uitspreken.

Wat ik echt niet begrijp van een hoogleraar theologie(Selderhuis) is waarom je zo graag de vloek van de zondeval wil koesteren: heersen van mannen over vrouwen. Alsof dat een gegeven is waar je nog een schepje boven op moet doen, in plaats met heel je verstand, kracht en hart te vechten tegen deze oerzonde. Juist binnen de kerk.

Reactie toevoegen

commentaar