Minst verstrekkend

Het leek zo mooi, wellicht te mooi om waar te zijn, de classis Apeldoorn verdraagt dat de samenwerkingsgemeente in Arnhem de ambten voor vrouwen open te stellen. Het classis besluit is weloverwogen en gemotiveerd. Het geeft blijk van realisme, maar vooral ook dat daarin terecht tot uitdrukking wordt gebracht dat, in het belang van lokale eenheid, aan deze samenwerkingsgemeente wordt toegestaan er voor te kiezen de ambten voor vrouwen open te stellen.

Reactie toevoegen

commentaar