Marketingtruc

Minister Weerwind tweette enthousiast over zijn werkbezoek aan Brandmr. Volgens de minister levert zij rechtshulp tegen een vaste prijs met een werkwijze die zich richt op de vraag achter het juridische probleem. En daarmee is ook de minister voor Rechtsbescherming voor het karretje gespannen van Brandmr. Met een slimme marketingstrategie weet Brandmr zich een marktpositie binnen de advocatuur te verschaffen.

Eben-Haëzer

Ondanks dat de afgevaardigden van Christelijke Gereformeerde kerk Eben-Haëzer op Urk in de laatste classisvergadering hadden aangekondigd zich te zullen beraden op de positie van Eben-Haëzer binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken, komt het besluit van de kerkenraad van Eben-Haëzer om de correspondentie met de CGK Zwolle te verbreken toch enigszins als een verrassing. Een eerste reactie

Einde rechtshulpakketten

Zonder ophef heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming een streep gezet door de ontwikkeling van de rechtshulppakketten. In het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand wilde de voormalige minister van rechtsbescherming, Dekker, rechtshulppakketten introduceren. Rechtshulppakketten zijn onuitvoerbaar gebleken.

Met vreugde recht doen

De reflectie van 16 januari 2023 van de week van het gebed is ingewikkeld. Zeker, wanneer met vreugde recht doen in verband wordt gebracht met verdeeldheid onder christenen die misschien het meest zichtbaar is in kerkelijke verdeeldheid.

Het goede leren doen

Deze week is het de ‘Week van het gebed’ met als thema ‘Doe goed zoek recht’. Een best beklemmend thema in het licht van het feit dat de week van het gebed erop gericht is om te bidden om eenheid binnen en tussen kerken en meer in het algemeen onder Christenen als geheel. Dat er mag worden gebeden om eenheid is een goede zaak.