Classicaal vermaan

Kerken die ambten openstellen handelen niet overeenkomstig het bestaande beleid. het valt niet te ontkennen dat besluiten van kerkenraden om de ambten toch open te stellen voor vrouwen de spanningen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken niet doen afnemen, maar eerder escalerend lijken te werken. Dat zegt vervolgens nog niks over de motieven en onderbouwing van deze besluiten.

Overpeinzing VI

Na het lezen van rapport 20b van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er genoeg te overpeinzen. Het rapport geeft argumenten weer die voor de meerderheid reden is om openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw af te wijzen, terwijl het minderheidsrapport voor openstelling pleit.

Overpeinzing III

Na het lezen van rapport 20b van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er genoeg te overpeinzen. Het rapport geeft argumenten weer die voor de meerderheid reden is om openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw af te wijzen, terwijl het minderheidsrapport voor openstelling pleit.