Vrouwelijke afgevaardigde

De redacteur van het Nederlands Dagblad, Hilbert Meijer, vindt het opmerkelijk dat professor Selderhuis, hoogleraar kerkrecht in Apeldoorn, tot de conclusie komt dat vrouwelijke ambtsdragers kunnen worden afgevaardigd naar regionale en landelijke kerkvergaderingen van de Christelijke Gereformeerde kerken.

Extinction Rebellion

Carla Dik-Faber vraagt aan de ND-lezer in haar opiniebijdrage van 23 mei 2023 of zij ook aanwezig zal zijn bij de steundemonstratie voor het door Extinction Rebellion georganiseerde protest op de A12. Mijn antwoord op die vraag is nee. Niet, omdat de schepping en liefde voor God ontbreken en ook niet omdat christenen hun levensstijl niet zouden moeten veranderen.

Baudets foute vergelijking

Er kan geen misverstand over bestaan dat het recht op vrije meningsuiting in een democratische rechtstaat een groot goed is. Tegelijk vraagt het gebruik van dat recht ook om het nemen van verantwoordelijkheid om te voorkomen dat daardoor de persoonlijke rechten van anderen worden geschonden. Dat blijkt uit het arrest Baudet/CIDI c.s.. van 23 mei 2023.

Ongeloofwaardig

De ChristenUnie in Flevoland gaat onderhandelen met de PVV. De argumentatie van de fractie van de ChristenUnie is flinterdun. Volgens Harold Hofstra ‘kunnen we de democratie wel ten grave dragen als partijen op voorhand niet met elkaar in gesprek gaan.’ Dat lijkt een logisch en redelijk argument, maar het is in dit geval een dooddoener van jewelste. Het gaat immers niet om het uitsluiten van politieke partijen in het algemeen, maar om het uitsluiten van de PVV in het bijzonder.

Stekker eruit?

In het Nederlands Dagblad van 8 mei 2023 pleit Ad de Bruijne ervoor dat de ChristenUnie de stekker uit het kabinet trekt. Met een beroep op Bonhoeffer en Augustinus vindt hij dat ‘vuile handen maken’ geen doorgaande strategie kan zijn van de ChristenUnie. De door de ChristenUnie gekozen regeringsdeelname omwille van het landsbelang resulteert volgens Ad de Bruijne in een onacceptabel regeringsbeleid.