Einde rechtshulpakketten

Zonder ophef heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming een streep gezet door de ontwikkeling van de rechtshulppakketten. In het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand wilde de voormalige minister van rechtsbescherming, Dekker, rechtshulppakketten introduceren. Rechtshulppakketten zijn onuitvoerbaar gebleken.

Met vreugde recht doen

De reflectie van 16 januari 2023 van de week van het gebed is ingewikkeld. Zeker, wanneer met vreugde recht doen in verband wordt gebracht met verdeeldheid onder christenen die misschien het meest zichtbaar is in kerkelijke verdeeldheid.

Het goede leren doen

Deze week is het de ‘Week van het gebed’ met als thema ‘Doe goed zoek recht’. Een best beklemmend thema in het licht van het feit dat de week van het gebed erop gericht is om te bidden om eenheid binnen en tussen kerken en meer in het algemeen onder Christenen als geheel. Dat er mag worden gebeden om eenheid is een goede zaak.

ChristenUnie

In het Nederlands Dagblad van de 30 december 2022 pleit  Antonie Fountain ervoor dat de ChristenUnie haar steun aan het kabinet opzegt. Er zou binnen het kabinet sprake zijn van misselijkmakende machtspolitiek waarmee de ChristenUnie zich niet langer zou moeten inlaten.

Jozef, een kerstgedachte

Wie met Advent en Kerst het Evangelie van Mattheüs leest, wordt geconfronteerd met Jozef. Wat daarbij opvalt, is de ondergeschikte rol die Jozef inneemt in de beschrijving van de geboorte van Jezus. Jozef verdwijnt ook volledig uit beeld in de rest van de beschrijving van het evangelie door Mattheüs, terwijl Jozef bij de evangelist Lucas een nog meer bescheiden rol speelt.